KÄRA REKTOR,

Jag heter
och går på

Den 1-4 december skulle jag vilja besöka DreamHack Winter 2017 på Elmiamässan i Jönköping. DreamHack är världens största digitala festival, men också en av Sveriges största ungdomsfestivaler.

DreamHack är en mötesplats för 50,000 ungdomar från över 30 länder. 15 miljoner unika tittare från 92 länder följer också varje DreamHack-festival på nätet. På DreamHack arrangeras utöver världens största LAN, en utställningsmässa, tävlingar i e-sport, cosplay, case modding men också underhållning på över sju olika scener.

På DreamHack förenas dessutom digitala intressen i allt från spel, nätverk, internet, hårdvara, programmering, e-sport, nya produkter och digitala tjänster.

Jag ansöker härmed om ledighet fredagen den 1:a december.

Rektorn får enligt Skolverket bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Frånvarons längd: 1 skoldag
Elevens studiesituation: Min studiesituation får Rektor och ansvariga lärare bedöma individuellt.
Möjlighet för att kompensera förlorad undervisning: DreamHack kommer under fredagen den 1 december mellan 11.00 och 14.00 arrangera undervisning i Hammarsköldssalen (plats för 1100) med tre välkända lärare/föreläsare i tre föreläsningar om matematik, programmering och engelska.
Hur angelägen ledigheten är: Jag är oerhört angelägen om denna ledighet och jag anser att de detta kommer påverka min övriga studiesituation positivt. På DreamHack kan jag uppleva något som jag inte kan uppleva någonstans i hela världen. DreamHack är ett helt världsunikt evenemang där jag kan få träffa likasinnade men också utvecklas som individ.

Livet består av stora och små händelser, men framförallt påverkas det av meningsfulla och oförglömliga minnen. “Minnen är så allomfattande”, menar Mikael Johansson, professor i psykologi vid Lunds universitet (UNT 4/3 -17) och minnesexpert. “De gör att vi förstår vad någon säger, vad vi läser och hur vi navigerar på gamla och nya platser. De är grunden för vårt tänkande om oss själva och vilka vi är, mot bakgrund av de kunskaper och erfarenheter vi har”. Tack för återkoppling!

Med vänlig hälsning